Biuro rachunkowe, usługi księgowe, doradztwo podatkowe, Cieszyn, Zebrzydowice, Jastrzębie Zdrój, Skoczów, Wisła, Ustroń.

     O NAS      USŁUGI      KONTAKT

ul. Śrutarska 22
43-400 Cieszyn
tel. 033 852 21 75
tel. 033 851 43 50
fax 033 851 48 67

biuro@podatki.cieszyn.pl


I. Usługi księgowo-podatkowe w zakresie prowadzenia:
- ksiąg handlowych
- ksiąg przychodów i rozchodów
- ewidencji ryczałtowych
- ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
- rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych, eksportu i importu
- ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- reprezentowanie przed organami skarbowymi w czasie kontroli skarbowej

II. Doradztwo podatkowe

III.Rejestracja działalności gospodarczej

IV.Rozliczenia z ZUS
- sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie do ZUS
- zgłoszenia pracowników i pracodawców do ubezpieczenia
- zgłaszanie zmian w zakresie ubezpieczeń
- wyrejestrowanie ubezpieczonych
- reprezentowanie w czasie kontroli ZUS

V.Usługi kadrowo-płacowa:
- sporządzanie list płac
- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
- ewidencja urlopów
- dokumentacja pracowników
- sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych dotyczących pracowników

VI.Sporządzanie wniosków kredytowych i sprawozdań statystycznych